Reis van de heldin: verbinding

We zijn allemaal verbonden. 
Alle mensen, alle levende wezens, de dieren en planten, de bergen en de zeeën, de sterren; alles is met elkaar verbonden. Het één beïnvloedt het ander. Patronen die overal in het universum worden gevonden zijn ook in ons lichaam te vinden. ‘Mitakuye oyasin’ is een uitdrukking van het Lakota volk uit Black Hills, Dakota, en betekent zoveel als: we zijn allemaal elkaars verwanten, we zijn allemaal verbonden en bepalen samen ons lot.

‘Interbeing’, waar geen goede Nederlandse vertaling voor is, gaat volgens Thich Nhat Hanh ook over dit principe van onderlinge afhankelijkheid waarbij alles in de kosmos met elkaar samenhangt. We bestaan niet los van elkaar, niet los van onze omgeving en ook niet los van het grotere geheel. We zijn met elkaar verweven. Hoe meer bewustzijn je hierop hebt, hoe meer je jezelf kunt zijn en (bij) jezelf kunt blijven in lastige situaties. Hoe minder alleen je voelt. Hoe minder hard je hoeft te werken. Daarom onderzoeken we in deze serie van drie bijeenkomsten relaties met mensen om ons heen, met onze leefomgeving en met het grotere geheel. De serie is op drie zondagochtenden 30 mei, 20 juni en 4 juli van 10.00-13.00 uur. Doe de hele serie mee een enkele bijeenkomst. Je bijdrage is €30,- voor een losse bijeenkomst of €80,- voor alle drie.

30 mei 10.00-13.00 uur: ik en de ander
Elke relatie begint bij jezelf. Hoe je jezelf ziet, hoe je jezelf toespreekt, hoe je voor jezelf zorgt wordt weerspiegeld in de relatie met een ander mens. In de Maya traditie (Zuid-Amerika) bestaat de groet “In Lak’ech Ala K’in” ‘Ik ben een andere jij’. Een uitdrukking van het eren van elkaar en de verbinding. Ook in andere traditionele samenlevingen is er een besef van de samenhang, denk maar aan Ubuntu of Namaste. 
In onze samenleving is hier minder aandacht voor geweest en zien we de ander snel als oorzaak van geluk of ongeluk. De relatie wordt dan “iets” waar we hard voor moeten werken, of zorg voor dragen of onder controle moeten houden. 
Hoe zou het zijn om de ander te ontmoeten vanuit de wetenschap van verbinding? 

20 juni 10.00-13.00 uur: ik en mijn leefomgeving 
Op allerlei manieren laat de wereld om ons heen van zich horen; oude kennis van planten en hun medicijn komt weer omhoog, onderzoeken naar het belang van gezonde grond, beelden van hoe bomen, paddenstoelen en schimmels met elkaar communiceren, conversaties over de wijsheid en vernuft van dieren, van de mier tot aan de walvis. Het idee dat wij als mens buiten de natuur en boven de materie staan, waarbij we de aarde en al het andere leven erop moeten veroveren en bezitten en alles een gebruiksartikel wordt waar vervolgens achteloos mee omgaan, komt daarmee in een heel ander licht te staan. En daarmee komt de vraag voor ieder van ons omhoog over hoe gedraag jij je in de wereld waarin we leven. Hoe draag jij zorg voor de aarde waarop we mogen wonen, de manier van leven die we ons eigen hebben gemaakt. Wat klopt daarin voor jou? Waar schuurt het en zou je het graag anders zien?

4 juli 10.00-13.00 uur: ik en het universum.
We bestaan allemaal uit sterrenstof. In ons leeft de kosmos voort, daarmee kunnen we ons bestaan niet los zien van de voorafgaande miljarden jaren durende kosmische evolutie. 
Ook met onze aarde hebben we veel overeenkomsten op moleculair gebied, zo bestaan we beiden voor een heel groot deel uit water. 
Van mystieke ervaringen tot creatieve ideeën, alles vloeit voort uit het ongeziene. De maan heeft invloed op de getijden en op de vrouwelijke cycli, de zon regelt ons dag en nacht ritme, en heeft invloed op ons gevoel, alles is energie en wij dus ook, zo zijn er nog tal van voorbeelden van hoe we in verbinding staan met het grotere geheel. 
Hoe maak je meer ruimte in je leven voor deze verbinding? We onderzoeken samen de kunst om open te staan voor de boodschappen van het universum.