Profecy of the bird of humanity

The bird of humanity is een profetie van de Cherokee-inheemse bevolking van Noord-Amerika, over deze tijd in de geschiedenis, de 21e eeuw. Deze vogel van de mensheid heeft twee vleugels – een mannelijke vleugel en een vrouwelijke vleugel. Volgens de profetie heeft de mannelijke vleugel zich eeuwenlang volledig kunnen ontwikkelen en doorgegroeid. Die kant is actief in ons allemaal. De vrouwelijke vleugel daarentegen is onvolgroeid, en is niet tot vrije ontplooing gekomen.


Om de vogel toch in de lucht te houden, is de mannelijke vleugel overontwikkeld, hij is te gespierd en zelfs gewelddadig geworden. Als gevolg van deze onbalans vliegt de vogel lange tijd rondjes. We komen niet vooruit en richten zelfs schade aan op deze manier.

De profetie zegt dat in de 21e eeuw de vrouwelijke vleugel in ons allemaal, mannen en vrouwen, zich volledig zal uitstrekken en weer kracht zal krijgen, waardoor de mannelijke vleugel kan ontspannen. Dan zal de vogel van de mensheid voor het eerst kunnen zweven.

Deze profetie is een aanmoediging voor ons allemaal, om ons opnieuw uit te vinden, vanuit respect en inclusiviteit. Om zo de wereld en onszelf te regenereren. Het leven, al het leven, als het ware te herbronnen.

Het is onze taak als vrouwen nu om ons (persoonlijk) leiderschap volledig tot uitdrukking te brengen, te staan voor wat we te brengen hebben, en onze tegenzin los te laten.

Wanneer het vrouwelijke en mannelijke in ons, tussen ons in gelijkwaardig partnerschap komen, zal de hele wereld weer in balans komen. Het is nu echt onze tijd. Niet op een manier waar mannen worden uitgesloten, maar een cocreatie zonder onze fenomenale vrouwelijke kracht in gevaar te brengen.